08:30

Registrácia

09:30

Slávnostné otvorenie

 • Ferdinand DAŇO, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Dušan CHRENEK, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

 

Plenárne zasadnutie

 • Maroš ŠEFČOVIČ, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu
 • Martina LUBYOVÁ, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Moderátor: Radovan GEIST, vydavateľ EURACTIV Slovensko

11:00 - 11:30

Coffee break

11:30 - 13:30

Rokovanie v sekciách

I. sekcia: 30 rokov programu ERASMUS+

ERASMUS+ je program Európskej únie na podporu aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a v tomto roku oslavuje 30. výročie svojho vzniku. ERASMUS+ patrí medzi najúspešnejšie a najviditeľnejšie programy EÚ a v súčasnosti sa na ňom zúčastňuje 33 európskych štátov.  

Pozvaní predstavitelia akademickej obce a príslušných inštitúcií pre medzinárodnú spoluprácu v odbornom kruhu zhodnotia zapojenie EU v Bratislave do programu Erasmus+. 

Moderátor: Boris MATTOŠ

Miestnosť: A4.04

 

II. sekcia: Ochrana spotrebiteľa a potravinová bezpečnosť

 • Prof. MVDr. Jozef BÍREŠ, DrSc., ústredný riaditeľ - Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 • MUDr. Iveta TRUSKOVÁ, PhD., Vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia
 • Doc. RNDr. Ladislav MIKO, Ph.D., zástupca generálneho riaditeľa Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín
 • Ing. Katarína FAŠIANGOVÁ, PhD., predsedníčka - Slovenská asociácia moderného obchodu
 • JUDr. Martin KATRIAK, podpredseda predstavenstva - COOP Jednota Slovensko
 • Miroslav ANTOŇAK, generálny riaditeľ - Spotrebiteľské centrum

Moderátor: Miroslav TÓTH

Miestnosť:  C1.06

 

III. sekcia: Social and Solidarity Economics

 • Elisa DELVECCHIO, Project Director - COSPE Onlus
 • Gabriela DUBCOVÁ, Project Coordinator - Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Josef KREITMAYER, Project Manager - GetActive
 • Karol STÝBLO, riaditeľ - SweetPro, s.r.o.
 • Petra JEŽEKOVÁ, Project Manager - CEEV Živica
 • Danica VIZNEROVA, Project Manager - Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj

Moderátor: Gabriela DUBCOVÁ

Miestnosť:  C1.07

 

IV. sekcia: Diskutujeme o budúcnosti Európy: Investície v EÚ a na Slovensku 

 • Dušan CHRENEK, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • Radoslaw OSSOWSKI-BARBETTI, vedúci - Zastúpenia Európskej investičnej banky na Slovensku
 • Michaela KOLLÁROVÁ, riaditeľka Odboru finančných nástrojov, Sekcia riadenia investícií, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 • Vladimír VAŇO, hlavný ekonóm Sberbank Europe, vedúci výskumného centra pre strednú a východnú Európu

Moderátor: Zuzana Gabrižová, šéfredaktorka EURACTIV Slovensko

Miestnosť: spoločenská miestnosť V1

 

Počas celej konferencie budú v Spoločenskej miestnosti V2 premietané filmy s tématikou sociálnej a solidárnej ekonomiky.