Konferencia pod záštitou

Miroslava Lajčáka,

ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 

Diskutujeme o budúcnosti Európy

60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy

 

V tomto roku slávime 60. výročie od historickej chvíle,  keď predstavitelia šiestich európskych krajín potvrdili svojím podpisom spoločnú vôľu vytvoriť Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu.

Pri tejto príležitosti Ekonomická univerzita v Bratislave a Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike pripravujú spoločne slávnostnú konferenciu Diskutujeme o budnúcnosti Európy − 60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy, ktorej zmyslom je poukázať na význam hodnoty mierového udržateľného rozvoja v zjednotenej Európe a akcentovať najúspešnejšie politiky Európskej únie v prospech obyvateľov Európy.