I. SEKCIA: 30 ROKOV PROGRAMU ERASMUS+

ERASMUS+ je program Európskej únie na podporu aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a v tomto roku oslavuje 30. výročie svojho vzniku. ERASMUS+ patrí medzi najúspešnejšie a najviditeľnejšie programy EÚ a v súčasnosti sa na ňom zúčastňuje 33 európskych štátov.  

Pozvaní predstavitelia akademickej obce a príslušných inštitúcií pre medzinárodnú spoluprácu v odbornom kruhu zhodnotia zapojenie EU v Bratislave do programu Erasmus+. 

 

II. SEKCIA: OCHRANA SPOTREBITEĽA A POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ

Speaker Review

 

III. SEKCIA: SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMICS

Speaker Review

Susy brožúra EU štúdia [.pdf]

Susy Brochure EU study Original [.pdf]

Susy brožúra SK štúdia [.pdf]

 

IV. SEKCIA: DISKUTUJEME O BUDÚCNOSTI EURÓPY: INVESTÍCIE V EÚ A NA SLOVENSKU 

  • Dušan CHRENEK, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
  • Radoslaw OSSOWSKI-BARBETTI, vedúci - Zastúpenia Európskej investičnej banky na Slovensku
  • Michaela KOLLÁROVÁ, riaditeľka Odboru finančných nástrojov, Sekcia riadenia investícií, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  • Vladimír VAŇO, hlavný ekonóm Sberbank Europe, vedúci výskumného centra pre strednú a východnú Európu